Autoriteit Financiele Markten

Géén A.F.M. Toezicht

Amsterdam Realty Partners is geregistreerd bij de A.F.M. volgens de AIFMD-Richtlijn (Alternative Investement Fund Managers Directive).

A.R.P. is vrijgesteld door de A.F.M. van haar AIFMD-vergunnings- en prospectusplicht en valt onder het AIFMD-registratieregime als een zogenoemde ‘light’ beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s). Deze vrijstelling is door de A.F.M verleend onder het retail registratieregime.

Dit houdt in dat het totaal door A.R.P. beheerde activa kleiner of gelijk is aan EUR 100 miljoen en dat de deelnemingsrechten in de beheerde abi’s een nominale waarde per recht hebben van ten minste EUR 100.000,- (honderdduizend).

Volg ons op social media